พาณิชย์ตั้งอนุกรรมการรื้อค่าจีพีฟู้ดเดลิเวอรี่

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) กระทรวงพาณิชย์ตั้ง คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโครงสร้างค่าจีพี ที่ฟู้ดเดลิเวอรี่เก็บจากร้านอาหาร ก่อนกำหนดแนวทางการจัดเก็บให้เหมาะสม เป็นธรรม ทุกฝ่ายอยู่ได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ระบุ การประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องการจัดเก็บค่าส่วนแบ่งการขายหรือจีพี ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ เรียกเก็บจากร้านอาหาร ที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์ม ให้มีความเป็นธรรม และเหมาะสม เพื่อให้ทั้งแพลตฟอร์มอยู่ได้ ร้านอาหารและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น หาจุดสมดุลของทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานคณะอนุกรรมการและมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการในเรื่องนี้

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มเก็บค่าจีพีอยู่ที่ 30-35% หรือประมาณ 180-200 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อในจำนวนนี้ แพลตฟอร์มต้องแบ่งไปให้ไรเดอร์ หรือ พนักงานส่งสินค้า ด้วย 10-40 บาท และอีกบางส่วนเอามาเป็นส่วนลดราคาอาหารให้กับลูกค้า ถ้าลูกค้าสั่งซื้อไม่ถึง 100 บาท แพลตฟอร์มจะขาดทุน แต่ถ้าเก็บมากไป ร้านอาหารรายเล็กๆ ก็แทบไม่ได้อะไรเลย ตรงนี้ต้องมาดูความเหมาะสม ซึ่งคณะอนุกรรมการ จะพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บที่เหมาะสม และทุกฝ่ายอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรายเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ Lineman, GRAB, Foodpanda, Robinhood, Gojek ทุกรายยืนยันว่า ไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าจีพี และค่าขนส่งในขณะนี้ เพราะทราบดีว่า ร้านอาหารได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดลงมาก และต้องการช่วยเหลือร้านอาหารด้วย โดยแพลตฟอร์มบางรายให้ร้านค้าเลือกที่จะจ่ายค่าจีพีหรือไม่ ส่วนแพลตฟอร์มบางรายไม่ได้เก็บค่าจีพีอยู่แล้ว หรือเก็บเฉพาะจากร้านอาหารรายใหญ่เท่านั้น