‘คนละครึ่งเฟส 3’ ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน แก้ปัญหาอย่างไร?

‘คนละครึ่งเฟส 3’ ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน แก้ปัญหาอย่างไร?

"คนละครึ่งเฟส 3" ใครหลายคนที่ “ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน” ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยาก ตามไปดูกันว่าวิธีการแก้ไขเรื่องนี้ทำได้ง่ายๆ อย่างไร?

สำหรับประชาชนคนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 เพราะอยากเข้าร่วมโครงการ แต่หลายคนก็ประสบกับปัญหาที่ชวนน่าหงุดหงิดคือ “ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน” 

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปวิธีการแก้ปัญหาการ “ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน” มาไว้ให้แล้วตามนี้...

กรณีที่ตกอยู่ในสถานะ “ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน” ต้องใช้อุปกรณ์ทั้งหมด 3 อย่างในการแก้ไข ดังนี้ 1.มือถือของท่าน 2.บัตรประชาชน และ 3.ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทยเฉพาะ "ตู้สีเทา" ที่มีเมนู “ยืนยันตัวตน” โดยคุณต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็มที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมา

วิธีการแก้ไขการ “ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน” 

มีดังนี้

1.ให้ทำการ “สแกนใบหน้า” ของตนเองซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อ “ยืนยันตนเอง” (หากพบปัญหาระหว่างสแกนหน้า ให้เลื่อนโทรศัพท์เข้า-ออก เพื่อให้กล้องโฟกัสใบหน้าอีกครั้ง)

2.จากนั้นให้ “ถือโทรศัพท์ค้างไว้” เพื่อสแกนใบหน้า “ยืนยันตัวตน” อีกครั้ง

3.ลำดับถัดไปให้ทำการ ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวตน ที่ใกล้กับคุณ 

4.จากนั้นเลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” แบบที่ไม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ้ม ATM

162351415699
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

5.ทำการยืนยันโดยเลือก “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”

6.จากนั้นให้ทำการยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”

7.ทำการเสียบบัตรประชาชน เพื่อรอระบบตรวจสอบข้อมูลการ “ยืนยันตัวตน” ของคุณ

8.เมื่อระบบได้ทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำบัตรประชาชนของคุณออก และดำเนินการต่อบนแอพฯ "เป๋าตัง"

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) และ ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ที่มา : กระทรวงการคลัง , ธนาคารกรุงไทย