www.คนละครึ่ง.com อัพเดทเว็บไซต์รองรับ 'คนละครึ่ง เฟส 3' มีอะไรใหม่บ้าง?

www.คนละครึ่ง.com อัพเดทเว็บไซต์รองรับ 'คนละครึ่ง เฟส 3' มีอะไรใหม่บ้าง?

www.คนละครึ่ง.com อัพเดทเว็บไซต์รองรับ "คนละครึ่ง เฟส 3" มีอะไรใหม่บ้าง?

หลังจากมติคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 ได้อนุมัติเห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งหนึ่งในมาตรการทั้งหมด คือ คนละครึ่ง เฟส 3 โดยครอบคลุมมีที่จะได้สิทธิ 31 ล้านราย 

ล่าสุดเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้มีการอัพเดทเว็บไซต์เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพาไปส่องความคืบหน้าในเว็บไซต์ว่ามีอะไรบ้าง?

162306121728

หน้าแรกของเว็บไซต์มีการอัพเดทถึงโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะช่วยเหลือเยียวยากลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 1 และ 2 เดิม ทั้งหมด 15 ล้านราย ที่ได้รับสิทธิทันที แต่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเปิดรับสมัครเพิ่มอีก 16 ล้านราย ที่สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน G-wallet และเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป ช่วงเวลา 06.00 -22.00 น. ขณะเดียวกันในวันดังกล่าวก็เปิดรับสมัครร้านค้าคนละครึ่งเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

โดยเงื่อนไขสำคัญของมาตรการจะเป็นไปในลักษณะของการใช้จ่ายแบบร่วมจ่าย (Co-pay) โดยรัฐช่วยค่าใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท รวมตลอดทั้งมาตรการ 3,000 บาท 

พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ได้แก่

1.สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประชาชน
2.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน
3.ไม่เข้าร่วมโครงการย่ิงใช้ยิ่งได้ 

  • เปิดไทม์ไลน์มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3

ทั้งนี้ยังได้กำหนดไทม์ไลน์ระยะเวลาการเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ดังนี้

14 มิ.ย.2564 เปิดลงทะเบียนประชาชนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง รวมถึงเปิดลงทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา

28 มิ.ย.2564 หมดเขตเปลี่ยนแปลงโครงการ 

1 ก.ค.2564 เริ่มใช้จ่ายวงเงินสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3

31 ธ.ค.2564 ปิดโครงการ

162306175565

ทั้งนี้ในเว็บไซต์ระบุถึงประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น จากทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มเปราะบาง คนละครึ่ง เฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ทั้งนี้่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย.2564 เวลา 22.00 น.

162306738879

นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ ได้แก่ รววมการแถลงข่าวจากกระทรวงการคลังในโครงการคนละครึ่ง วิธีการเข้าร่วมรับสิทธิสำหรับประชาชน วิธีการเข้าร่วมรับสิทธิสำหรับร้านค้า การค้นหาร้านค้าและร้านอาหาร และคำถามที่พบบ่อย 

ทั้งนี้มีการระบุถึงช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ดังนี้

1.ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียน และการใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เบอร์ 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง 

2.การใช้สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์ 02-109-2345 สามารถติดต่อได้วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 

3.ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เบอร์ 02-111-9999 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

4.ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อกรหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน เบอร์ 02-111-1122 กด 2 และ 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

5.ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เบอร์ 02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

6.คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการ โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด เบอร์ 02-273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3516, 3536 ตั้งแต่วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ได้แก่ 
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง "สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400" 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) มายัง [email protected]