TFEX REPORT 07 June 2021

TFEX REPORT 07 June 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 07 June 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 562,900 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 176,056 สัญญา Single Stock Futures 325,125 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 54,217 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 4,682 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,513 สัญญา USD Futures 1,920 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,340,027 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 972.97 จุด เพิ่มขึ้น 0.65 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -2.27 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162306679123

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 68.3 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เปลี่ยนแปลง 0 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162306690946