TFEX REPORT 04 June 2021

TFEX REPORT 04 June 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 04 June 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 285,357.5 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย สัญญา Single Stock Futures 4,422 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวนสัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย สัญญา USD Futures สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,192,152 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 972.32 จุด ลดลง -5.96 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -2.42 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162280659048

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 68.3 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.25 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162280667258