พาณิชย์เปิด RCEP Center เพิ่มแต้มต่อเอกชน

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) พาณิชย์เปิด RCEP Center เพิ่มแต้มต่อเอกชน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ระบุ กระทรวงฯได้เปิดศูนย์บริการ RCEP Center กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลง RCEP และสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯในการสร้างแต้มต่อทางการค้าได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพทันทีที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้