'ม.33เรารักกัน' ทบทวนสิทธิ์ วันสุดท้าย เช็คขั้นตอนที่นี่ ! www.ม33เรารักกัน.com

'ม.33เรารักกัน' ทบทวนสิทธิ์ วันสุดท้าย เช็คขั้นตอนที่นี่ ! www.ม33เรารักกัน.com

"ม33เรารักกัน" เช็คอีกครั้ง!! ขั้นตอนการ "ทบทวนสิทธิ์" www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท วันนี้วันสุดท้าย

หลังมาตรการ “ม.33 เรารักกัน” เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com จำนวน 4,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีการจ่ายเงินไปแล้ว 1 งวด จำนวน 1,000 บาท ซึ่งงวดที่ 2 จะครบกำหนดจ่ายในวันที่ 29 มีนาคม นี้ 

ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แต่สำหรับผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน แล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ตามโครงการม.33เรารักกัน ต้องรีบ "ทบทวนสิทธิ" ภายในวันนี้ (28 มีนาคม 2564) โดยมีวิธีดังนี้  

 • วิธีขอทบทวนสิทธิ์ "ม.33 เรารักกัน" 

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

2. กดเมนู ทบทวนสิทธิ์ (ปุ่มสี่เหลือง) 

3. เข้าสู่หน้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน แล้วคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขข้างต้น" แล้วคลิกคำว่า "ขอทบทวนสิทธิ์"

ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ ทบทวนสิทธิ

กรอกข้อมูลดังนี้

 •  ชื่อ-สกุล
 • หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ อีเมล (ถ้ามี)
 • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกคำว่า "ขอทบทวนสิทธิ์"
 • รอตรวจสอบสิทธิ์เรารักกัน ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน

ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ 4 กลุ่ม  ได้แก่ 

• กลุ่มที่ 1 : ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

• กลุ่มที่ 2 : ผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ แต่ถูกปฏิเสธว่า “ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33”

• กลุ่มที่ 3 : ผู้มีคุณสมบัติ “ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ” 

• กลุ่มที่ 4 : ผู้ประกันตนฯ ที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนของกรมการปกครองขั้นตอนหลังยื่นทบทวนสิทธิ์

จากนั้น วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 : ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ เข้าไปตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

• วันที่ 5 – 31 เมษายน 2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

• วันที่ 12 เมษายน 2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ ได้รับวงเงินงวดแรก 4,000 บาทการยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ระหว่างวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564

ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ

 • ธนาคารกรุงไทยฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิกับฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประมวลผลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564

 • ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2564

 • ผู้ได้รับสิทธิเปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 • จะได้รับวงเงินจากโครงการรวมจำนวน 4,000 บาทต่อคน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ดังนี้

 • กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท 

 • กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ จำนวน 4,000 บาท