โออาร์ตั้งเป้าผุดปั๊มชาร์จ'อีวี' 300 แห่งในปี 65

โออาร์ตั้งเป้าผุดปั๊มชาร์จ'อีวี' 300 แห่งในปี 65

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ จิราพร ขาวสวัสดิ์ ระบุ โออาร์มีแผนเปิดประมูลจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ Charging Station ในสถานีบริการ PTT Station เพิ่มอีก 100 แห่ง และจะขยายเพิ่มเป็น 300 แห่ง ภายในปี 2565 จากปัจจุบันที่ติดตั้งแล้ว 30 สาขา แม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายได้จากการขายไฟฟ้า แต่ธุรกิจ non oil จะได้ประโยชน์จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการชาร์จไฟฟ้า