พลาด 'พันธบัตร เราชนะ' ออนไลน์ ยังซื้อผ่าน 'ธนาคาร' ได้ เริ่ม 5 ก.พ. เช็ควิธีซื้อที่นี่

พลาด 'พันธบัตร เราชนะ' ออนไลน์ ยังซื้อผ่าน 'ธนาคาร' ได้ เริ่ม 5 ก.พ. เช็ควิธีซื้อที่นี่

ซื้อ "พันธบัตร เราชนะ" ผ่าน "เป๋าตัง" ไม่ทัน ไม่ต้องเสียใจ ยังซื้อพันธบัตร "เราชนะ" ผ่านธนาคารได้ สำหรับ "บุคคลทั่วไป" สามารถซื้อเพื่อลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 5-15 ก.พ. 64 "ลงทุน" ขั้นต่ำ 1,000 บาท

"ธนาคารกรุงไทย" ประกาศปิดการจำหน่าย "พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะ" บน "วอลเล็ต สบม." ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ไปเป็นที่เรียบร้อย หลังจากเริ่มเปิดให้ซื้อออนไลน์ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ตั้งแต่วัน 1 ก.พ. เวลา 08.30 น. และได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่พลาดการซื้อผ่าน "เป๋าตัง" แต่ยังมีการเปิดจำหน่าย "พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะ" ผ่านช่องทางออฟไลน์ นั่นคือจะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ "ธนาคารกรุงเทพ" "ธนาคารกรุงไทย" "ธนาคารกสิกรไทย" และ "ธนาคารไทยพาณิชย์" ในวันที่ 5 ก.พ. 2564​ โดยจะจำหน่ายรุ่น 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.00% ต่อปี และรุ่น 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.50% ต่อปี วงเงินรวม​ 5.5​ หมื่นล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161225393521

  •  เงื่อนไขการลงทุน "พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะ" สำหรับบุคคลธรรมดา

- จำหน่ายให้บุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

- ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

- ไม่จำกัดจำนวนเงินลงทุนสูงสุด

- รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.00% ต่อปี
ปีที่ 1-2 : 1.50%
ปีที่ 3-4 : 2.00%
ปีที่ 5 : 3.00%

- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.50% ต่อปี 
ปีที่ 1 : 1.50%
ปีที่ 2-3 : 2.00%
ปีที่ 4-6 : 2.50%
ปีที่ 7-10 : 3.00%

- วันครบอายุไถ่ถอน
รุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 5 กุมภาพันธ์ 2569
รุ่นอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 5 กุมภาพันธ์ 2574

- การจ่ายดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 5 สิงหาคมและวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

  •  ช่องทางการจองซื้อ "พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะ" กับ 4 ธนาคาร 

ธนาคารกสิกรไทย

1. การจองซื้อที่สาขาธนาคาร สามารถจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.00 น. หรือเวลาปิดทำการสาขาแต่ละแห่ง ในระหว่างวันที่จองซื้อของแต่ละช่วง

2. การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/Kmyinvest (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น) สามารถจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงเวลา 15.00 ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (จองซื้อได้ 24 ชม.) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

สอบถามเพิ่มเติม: 0 2888 8888 กด 819

ธนาคารกรุงไทย

จําหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคาร ตั้งแต่เวลา 8.30 . ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 15.00 . ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ในการจําหน่ายพันธบัตรให้คํานึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเป็นไปตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจําหน่าย สําหรับการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทํา รายการซื้อ

สอบถามเพิ่มเติม: 0 2111 1111

ธนาคารกรุงเทพ

จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 ก.พ. 64 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 ก.พ. 64 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย)

สอบถามเพิ่มเติม: 1333

ธนาคารไทยพาณิชย์

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษเราชนะ เป็นแบบไร้ใบตราสาร ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนก่อนการซื้อ ซึ่งธนาคารกรุงเทพเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขที่ผู้ถือพันธบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร กับธนาคารกรุงเทพไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้เลขที่ผู้ถือพันธบัตรเดิมซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้

สอบถามเพิ่มเติม: 0 2777 7777

ที่มา :