'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เช็คสิทธิ 'เราชนะ' เงินเข้าแล้ว! รับ 675-700 บาท งวดแรก

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เช็คสิทธิ 'เราชนะ' เงินเข้าแล้ว! รับ 675-700 บาท งวดแรก

"บัตรคนจน" หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบ เช็คสิทธิ "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 675-700 บาทต่อคน งวดแรก 5 ก.พ.64 พร้อมรายละเอียดที่ควรรู้

กลุ่มผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนเราชนะใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com รวมถึงไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง 7 ประการของมาตรการเราชนะตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว 

โดยในกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาเป็นกลุ่มแรก โดยรัฐมีการกำหนดวงเงินที่จะได้รับแตกต่างจากกลุ่มที่ 2 หรือผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงกลุ่มที่ 3 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ จากมาตรการของรัฐมาก่อนที่จะต้องเข้ามาลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะ 

ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้น โดยปกติได้รับเยียวยาจากทางภาครัฐอยู่แล้ว ทั้งค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคจำนวนเดือนละ 200-300 บาท อีกทั้งยังได้รับการเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จะได้รับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 อยู่แล้ว 500 บาทต่อเดือน ทำให้รัฐนำเงินส่วนนี้เข้ามาคำนวณใหม่ที่จะทำให้ยอดรวมการช่วยเหลือเท่ากับกลุ่มอื่นๆ คือ 7,000 บาทต่อคนตลอดโคงการเราชนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  

161234050348

ซึ่งรัฐได้กำหนดไทม์ไลน์ของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจนไว้ดังนี้

5 ก.พ.2564   ผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินมาตรการเราชนะ "งวดแรก" เป็นจำนวนเงิน 675-700 บาท ขึ้นอยู่ตามเงื่อนไข ผ่านบัตรคนจน

ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือมาตรการเราชนะ 700 บาทต่อสัปดาห์
- ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 675 บาทต่อสัปดาห์

12 ก.พ.2564   ผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินมาตรการเราชนะ "งวดที่ 2" 

19 ก.พ.2564   ผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินมาตรการเราชนะ "งวดที่ 3" 

26 ก.พ.2564   ผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินมาตรการเราชนะ "งวดที่ 4"

5 มี.ค.2564     ผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินมาตรการเราชนะ "งวดที่ 5"

12 มี.ค.2564   ผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินมาตรการเราชนะ "งวดที่ 6"

19 มี.ค.2564   ผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินมาตรการเราชนะ "งวดที่ 7"

26 มี.ค.2564   ผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินมาตรการเราชนะ "งวดที่ 8"

โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน โดยวงเงินนี้จะถูกแยกจากวงเงินเดิมเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือกรณีพิเศษ โดยจะสามารถใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ รวมถึงร้านค้าประเภทอื่นๆ ที่เข้าร่วม และสามารถใช้กับการบริการขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อถีบ เป็นต้น รวมถึงขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถร่วม รถไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับรูปแบบการใช้จ่าย สำหรับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ผู้มีสิทธิสามารถยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับร้านค้าได้ตามปกติ ซึ่งร้านค้าจะนำบัตรไปรูดที่เครื่อง EDC 

ขณะที่ร้านค้าที่ไม่มีเครื่อง EDC แต่ใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินในการรับสิทธิมาตรการเราชนะนั้น เมื่อยื่นบัตรคนจนให้กับร้านค้าแล้ว ร้านค้าจะเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงินและสแกนหน้าบัตรคนจนของผู้มีสิทธิแทน กรอกจำนวนที่ซื้อสินค้า ตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้องจากนั้นกดยืนยัน โดยจะต้องใส่ PIN หรือสแกนหน้าเจ้าของบัตรคนจนเพื่อเป็นการยืนยัน 

ที่มา : กระทรวงการคลังเว็บไซต์เราชนะ , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง