'เช็คสิทธิเราชนะ' กลุ่ม 2 ใน 'www.เราชนะ.com' ได้แล้ว รีบเช็คก่อนกดรับเงินใน 'เป๋าตัง'

'เช็คสิทธิเราชนะ' กลุ่ม 2 ใน 'www.เราชนะ.com' ได้แล้ว รีบเช็คก่อนกดรับเงินใน 'เป๋าตัง'

"เราชนะ" กลุ่มที่ 2 เตรียมตัว "เช็คสิทธิเราชนะ" ชี้ "ได้สิทธิ-ไม่ได้สิทธิ" 5 ก.พ. นี้ ผ่าน "www.เราชนะ.com" ก่อนกดรับสิทธิ และใช้เงิน 7,000 บาทผ่าน "เป๋าตัง"

อัพเดทความคืบหน้า "เราชนะ" สำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติอยู่ใน "กลุ่มที่ 2" คือผู้ที่เคยใช้สิทธิ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" บนแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" มาก่อนหน้านี้ จะสามารถเช็คสิทธิของตัวเองได้ว่าจะได้สิทธิหรือไม่ได้สิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 5 ก.พ.นี้ 

ผู้ที่มีโอกาส "ได้รับสิทธิ" ใช้เงิน 7,000 บาทจากเราชนะ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  •  วิธี "เช็คสิทธิเราชนะ" ผ่าน "www.เราชนะ.com" สำหรับกลุ่มที่ 2 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ"

161245854641

3. กรอกข้อมูลเพื่อ "เช็คสิทธิเราชนะ"

- หมายเลขบัตรประชาชน

- ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง) 

- วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. กด "ตรวจสอบสถานะ"

161245858451

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ทั้งนี้ หลังจากที่กลุ่มที่ 2 "เช็คสิทธิเราชนะ" แล้วปรากฏว่า "ได้รับสิทธิ" สามารถดำเนินการ "กดยืนยันสิทธิ" ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ในวันที่ 18 ก.พ. และรับเงินงวดแรก ต่อด้วยเงินงวดต่อ ๆ ไปจนครบ 7,000 บาทในวันที่โครงการ "เราชนะ" กำหนด ดังต่อไปนี้

161251046455

สำหรับผู้มีข้อสงสัย หรือติดปัญหาในการ "เช็คสิทธิ เราชนะ" หรือใช้บริการเว็บไซต์ "www.เราชนะ.com" สามารถติดต่อโครงการได้ตามช่องทางต่างๆ ที่ปรากฏตามภาพด้านล่าง

161234989664