‘เฟทโก้’ ชงคืนเอสเอสเอฟเอ็กซ์

‘เฟทโก้’ ชงคืนเอสเอสเอฟเอ็กซ์

เฟทโก้ เล็งชงดึงกองทุนเอสเอสเอฟเอ็กซ์กลับมา เตรียมหารือสมาชิก-ก.ล.ต. ก่อนเสนอรมว.คลัง หลังนายกสมาคมบลจ.เผยยอดซื้อกองทุนเอสเอสเอฟปี63 เพียง1 หมื่นล้าน หวังไฟเขียวนำเอสเอสเอฟกลับมาต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งด้านบลจ.กสิกรไทย เสนอ แยกออกมาจาก“อาร์เอ็มเอฟ”ลดจำนวนปีในการถือครอง เชื่อช่วยเพิ่มยอดการลงทุน

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือAIMC เปิดเผยว่า มูลค่าการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) ในปี2563 รวม 9,900 ล้านบาท ถือเป็นระดับที่ใช้ได้ในปีแรก ยังต้องติดตามต่อในปีนี้ และเมื่อนับรวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF มียอดซื้อกองทุนอีกราว 3.6 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 4.6 หมื่นล้านบาท ก็ถือว่าตอบโจทย์ในมิติของกองทุนประหยัดภาษีและเพื่อการเกษียณอายุ แต่คงไม่สามารถทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ที่เดิมกองทุน LTFรวมกับ RMFจะอยู่ที่ราว 6 หมื่นล้านบาท

อีกทั้งจากการสุ่มสำรวจผู้ลงทุนในกองทุน SSF และกองทุนรวมเพื่อการออมแบบพิเศษ(SSFX) เมื่อปีก่อน ยังพบด้วยว่า สามารถดึงนักลงทุนรายใหม่ ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่อายุน้อยและที่ไม่ลงทุนกองทุนรวมมาก่อน เข้ามาได้เหมือนกัน โดยเฉพาะกองทุน SSFX มีสัดส่วนนักลงทุนกลุ่มดังกล่าวราว 20% ของผู้ลงทุนทั้งหมดและมีสัดส่วน 12% ของยอดซื้อทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์การออมทั้งระบบ สมาคมฯ มีมุมมองว่า การที่ภาครัฐจะช่วยให้มีกองทุน SSFX ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง จะช่วยสนับสนุนดึงนักลงทุนรายใหม่ที่ไม่เคยลงทุนเข้ามาและช่วยให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งออมเงินสำหรับรายย่อยได้ดีกว่าเดิมด้วยขณะที่ SSF จะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มของการลงทุนที่หลากหลาย หากรวมกันน่าจะช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ ที่ไม่เคยเข้ามาลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า จากมูลค่าการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF ปี 2563ที่ 9.9 พันล้านบาท ถือว่าเป็นที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดูจากยอดและยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนตัวมองว่าอาจจะต้องนำกองทุนรวมเพื่อการออมแบบพิเศษ หรือSSFX กลับมา

สำหรับเบื้องต้นก็จะนำเรื่องดังกล่าวหารือสมาชิกของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ก่อนว่าสมาชิกของสภาธุรกิจตลาดทุนฯและก.ล.ต.มีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อที่จะนำไปเสนอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป

ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าการที่เม็ดเงินออมในตลาดทุนน้อยทำให้การพัฒนาตลาดทุนทำได้ยากขึ้น หากประชาชนนิยมออมในตลาดทุน มองว่ายังจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ประชาชนออมระยะยาวในตลาดทุน

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า สำหรับกองทุน SSF ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและทำได้จริง คือ การเพิ่มวงเงินแยกออกมาจากRMFและลดจำนวนปีในการถือครองคงจะสามารถเพิ่มยอดการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า การนำกองทุน SSFXกลับมาทำเป็นช่วงๆ ก็สามารถช่วยเพิ่มฐานนักลงทุนรายใหม่ได้ โดยเฉพาะคนอายุน้อยที่ยังสามารถลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีได้ รวมถึงมนุษย์เงินที่วางแผนภาษี