'ลดหย่อนภาษี' ปี 63 'คนโสด' ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง?

'ลดหย่อนภาษี' ปี 63 'คนโสด' ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง?

พา "คนโสด" 2020 เช็คลิสต์สิทธิ์ "ลดหย่อนภาษี" ที่ใช้ได้ในปีภาษี 2563 ที่จะช่วยให้จัดการภาษีได้ดีขึ้น

ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี เป็นเวลาที่ "ผู้มีเงินได้" จะต้องใช้สิทธิ์ "ลดหย่อนภาษี" ต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการภาษีให้ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเองก่อนจะถึงเดดไลน์ในการใช้สิทธิ์ต่างๆ ในสิ้นปี 2563

สำหรับคนที่มีครอบครัว มีลูก สามีภรรยา ก็จะได้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอยู่แล้ว แต่ "คนโสด" ก็ไม่ต้องน้อยใจไป "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพาไปดูสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับคนโสดที่มีเงินได้ โดยเฉพาะคนที่มีเงินได้สูง ที่ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นจะสามารถใช้สิทธิ์อะไรลดหย่อนภาษีในปี 2563 นี้ได้บ้าง ไปดูกัน!

  •  การยื่นภาษี สำหรับคนโสด   

- หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ประเภทเงินเดือน ค่าจ้างเพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี (หรือเดือนละ 10,000 บาท)

- หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

  •  รายการ "ลดหย่อนภาษี" สำหรับ "คนโสด" 2563 

สำหรับคนโสดที่ไม่ได้สมรส ไม่มีลูก ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี 4 เรื่อง ได้แก่

1. การลดหย่อนภาษีในสำหรับคู่สมรส (ไม่มีเงินได้) สูงสุด 60,000 บาท
2. การลดหย่อนภาษีค่าคลอดบุตร 60,000 บาท
3. การลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรบุตร 30,000 บาท
4. การลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรคนต่อไป 30,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากมองอีกมุมหนึ่ง การไม่มีภาระผูกพันก็ทำให้คนโสดมีเงินเหลือมากขึ้นเช่นกัน แล้วในปีภาษี 2563 ที่จะต้องยื่นภาษีไม่เกินเดือนมีนาคม 2564 ที่กำลังจะถึงไม่ช้าไม่นานนี้ "คนโสด" สามารถลดหย่อนภาษีตามรายการ ดังนี้

160716562871

ไม่ว่าจะ "โสด" หรือ "ไม่โสด" ความพิเศษในปี 2563 นี้ คือสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง "ช้อปดีมีคืน" สูงสุด 30,000 บาทได้ด้วย โดยผู้ที่จะใช้สิทธิ์ "ช้อปดีมีคืน" จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขคือจะต้องไม่ใช้สิทธิ์ "คนละครึ่ง" 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

160817978282

ค้นหาประกันลดหย่อนภาษี คลิกที่นี่

160817980691

ค้นหาประกัน Covid-19 คลิกที่นี่