“ระยอง”ท๊อปต่างชาติตั้งธุรกิจ

“ระยอง”ท๊อปต่างชาติตั้งธุรกิจ

เดือน ม.ค.-พ.ค.63 ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ครอบคลุมฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง นั้นมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ รวม 2,731 ราย ลดลง 13.35 %

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยยอดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เดือน ม.ค.-พ.ค.63 ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ครอบคลุมฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง นั้นมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ รวม 2,731 ราย ลดลง 13.35 %เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 6,790 ล้านบาท ลดลง 18.32 % เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2562 ที่มีทุนจัดตั้ง 8,313 ล้านบาท

สาเหตุที่การจดทะเบียนลดลงมาจากผลจากโควิด 19 ทำให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่รอดูสถานการณ์และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐก่อน

ปัจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัด ในอีอีซีมีนิติบุคคลคงอยู่ จำนวน 74,073 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,959,310 ล้านบาท แบ่งเป็น จ.ชลบุรี73.38 % จ.ระยอง18.18 % และ จ.ฉะเชิงเทรา7.84 %

ด้านการลงทุนของต่างชาติในนามนิติบุคคลไทย (ถือหุ้นไม่เกิน 49.99%) มีมูลค่าทั้งสิ้น 788,156 ล้านบาท คิดเป็น 40.22 %ของมูลค่าทุนทั้งหมดโดยมีการลงทุนในจังหวัดระยองสูงสุด 418,340 ล้านบาท ชลบุรี 288,052 ล้านบาทและฉะเชิงเทรา 87,763 ล้านบาท