"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (24 มิ.ย.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (24 มิ.ย.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ เวลาประมาณ 16.50น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)