"TFEX" REPORT 17 June 2020

"TFEX" REPORT 17 June 2020

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 17 June 2020 มีปริมาณการซื้อขายที่ 537,421 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 210,118 สัญญา Single Stock Futures 276,339 สัญญา Gold Futures และ Gold Online
Futures รวมทั้งสิ้น 33,399 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 4,363 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 4,335 สัญญา USD Futures 13,228 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,673,424 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 914.49 จุด เพิ่มขึ้น 4.97 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -5.89 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                 Product         Most Active Series    Volume    Settlement   Change

       SET50 Index Futures        S50M20              174,607        908.6      -3.6 (-0.39%)
       Stock Futures                 SUPERU20           143,034         0.98         0.04 (4.26%)
       Gold Online Futures          GOM20                20,723       1,715.7      -14.5 (-0.84%)
       Gold Futures                   GF10M20                2,143       25,480       -100 (-0.39%)
       Gold-D Futures                                                                                  (%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z20 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 43.35 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.2 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

         ประเภทผู้ลงทุน     สัดส่วนการซื้อขาย

         ผู้ลงทุนสถาบัน             33.07%

         ผู้ลงทุนทั่วไป               48.59%

         ผู้ลงทุนต่างประเทศ        18.34%