"TFEX" REPORT 05 June 2020

"TFEX" REPORT 05 June 2020

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 05 June 2020 มีปริมาณการซื้อขายที่ 534,973 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 187,745 สัญญา Single Stock Futures 301,811 สัญญา Gold Futures และ Gold Online
Futures รวมทั้งสิ้น 31,798 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 8,802 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 7,648 สัญญา USD Futures 5,961 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,763,776 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 965.37 จุด เพิ่มขึ้น 18.66 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -3.17 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                    Product       Most Active Series    Volume    Settlement    Change

        SET50 Index Futures         S50M20              161,007       962.2         16.4 (1.73%)
        Stock Futures                   SUPERM20           31,086        0.89           0.02 (2.3%)
        Gold Online Futures           GOM20               19,882        1,708.7      -0.9 (-0.05%)
        Gold Futures                    GF10M20              4,288         25,550        -90 (-0.35%)
        Gold-D Futures                                                                                  (%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z20 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 44.65 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.4 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

              ประเภทผู้ลงทุน      สัดส่วนการซื้อขาย

            ผู้ลงทุนสถาบัน                36.02%

            ผู้ลงทุนทั่วไป                  48.83%

            ผู้ลงทุนต่างประเทศ           15.15%