"อุตตม"จี้แบงก์รัฐอัดสินเชื่อพิเศษช่วยธุรกิจการบิน

"อุตตม"จี้แบงก์รัฐอัดสินเชื่อพิเศษช่วยธุรกิจการบิน

"อุตตม"เร่งแบงก์รัฐปล่อยสินเชื่อพิเศษช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยเน้นรักษาสภาพการจ้างงานกว่า 2 หมื่นตำแหน่ง

วันนี้(30 เม.ย.)กระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ สายการบินไทย
ไลอ้อนแอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินไทยเวียตเจ็ท สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจสายการบินที่ต้องหยุดการให้บริการ

ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยเห็นว่า​ ควรเป็นรูปแบบของสินเชื่อพิเศษ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่าการช่วยเหลือด้วยสินเชื่อดังกล่าวต้อง 1.มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรักษาการจ้างงานไว้เป็นสำคัญ เนื่องจากธุรกิจสายการบินกลุ่มดังกล่าวมีงานจ้างงานประมาณ 20,000 ตำแหน่ง 2.สนับสนุนสภาพคล่องเป็นทุนหมุนเวียนที่จำเป็น เพื่อพยุงให้ธุรกิจสายการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยวของไทยต่อไปได้ในอนาคต

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเร่งหารือกับผู้ประกอบการในรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมโดยเร็ว