กรมทางหลวงชนบท อัดงบ 1.7 พันล้านสร้างทางข้ามต่างระดับ รองรับรถไฟทางคู่

กรมทางหลวงชนบท อัดงบ 1.7 พันล้านสร้างทางข้ามต่างระดับ รองรับรถไฟทางคู่

กรมทางหลวงชนบท อัดงบกว่า 1.7 พันล้าน เดินหน้าก่อสร้างทางข้ามต่างระดับ 10 แห่ง รองรับจุดตัดโครงการรถไฟทางคู่ หนุนการคมนาคมสะดวก คาดทยอยเปิดให้บริการในปี 2563 – 2565

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบราง ทช.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าวด้วยการก่อสร้างสะพานหรือทางลอด

โดยปัจจุบัน ทช.มีโครงการสะพานและทางลอด แบ่งออกเป็น ก่อสร้างทางข้ามต่างระดับ จำนวน 42 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 10 แห่ง ส่วนของทางข้ามระดับดิน มีจำนวน 111 แห่ง ขณะนี้ ทช.ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

158824341145

สำหรับการก่อสร้างทางข้ามต่างระดับ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 แห่งนั้น มีงบประมาณก่อสร้างรวมกว่า 1,753 ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการที่จะทยอยแล้วเสร็จในปี 2563 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.ทางหลวงชนบทสาย ศก.4003 แยก ทล.2076 – บ้านห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน, โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 119.114 ล้านบาท

2. ทางหลวงชนบทสาย พบ.1001 แยก ทล.4 – บ้านทุ่งขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 103.700 ล้านบาท 3. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยก ทล.4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 113.019 ล้านบาท และ 4. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1014 แยก ทล.4 – บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 162.442 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 189.230 ล้านบาท 2. ทางหลวงชนบทสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 111.900 ล้านบาท

3. ทางหลวงชนบทสาย อต.2014 แยก ทล.11 – บ้านนายาง, บ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 230.516 ล้านบาท และ 4. ทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 – บ้านบางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 224.091 ล้านบาท

ส่วนโครงการที่จะทยอยแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2565 มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยก ทล.3233 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี จ.นครปฐม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 211.004 ล้านบาท และ 2. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1003 แยก ทล.4 – บ้านโพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 288.700