ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 32.474 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.038 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 32.474 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.038 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 เม.ย. 63)อยู่ที่ระดับ 32.474 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 เม.ย. 63) อยู่ที่ระดับ 32.436 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.038 บาท/ดอลลาร์)