สมอ.ผุด 120 มาตรฐาน หนุนสินค้าอุตฯ เป้าหมาย

สมอ.ผุด 120 มาตรฐาน หนุนสินค้าอุตฯ เป้าหมาย

สมอ.สายต่อนโยบายรัฐ เร่งออก มอก.สินค้าอุตฯ เป้าหมาย 120 มาตรฐาน เน้น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ธุรกิจดิจิทัล

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ปี 2563 สมอ.จะเร่งดำเนินการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S–curve) 120 มาตรฐาน 

ทั้งนี้ จะเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ซึ่งจะกำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับเพราะที่ผ่านมาได้มีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเข้ามาจำนวนมาก รวมทั้งรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะผลิตภายในประเทศ ซึ่งจะใช้มาตรฐานของยูเอ็นมาเป็นกรอบในการกำหนดมาตรฐานของไทย

“ที่ผ่านมามีการนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามาก ดังนั้น สมอ.จะเร่งออกมาตรฐานบังคับเข้ามากำกับดูแล เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค ไม่ให้ไฟฟ้าช็อตผู้ใช้ หรือไฟไหม้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด”

คุมสินค้าเซลล์ลิเธียม-ไอออน

สำหรับ มาตรฐานที่จะออกในกลุ่มอุตสาหกรรม S–curve 9 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น เซลล์ลิเธียม-ไอออนสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เช่น อินเทอร์เน็ต ออฟ ทิงส์ 

3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวส่วนบุคคล 4.อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น แผ่นยางปูทาง แผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา 

5.อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น เครื่องล้างผัก เครื่องสลัดน้ำออกจากผัก เครื่องหั่นผัก 6.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เช่น ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ 7.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เช่น พลาสติกชีวภาพ 

8.อุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น Systems and software engineering และ 9.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เช่น ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ท่อหลอดคอและข้อต่อ Tracheostomy tubes and connectors

เร่งมาตรฐานน้ำมันยูโร 5-6

นอกจากนี้ จะเร่งออกมาตรฐานรถยนต์ยูโร 5 และยูโร 6 ให้เป็นมาตรฐานทั่วไปภายในเดือนเม.ย.–พ.ค.นี้หลังจากที่โรงกลั่นน้ำมันพร้อมผลิตน้ำมันยูโร 5 ภายในเดือนม.ค.2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็จะออกเป็นมาตรฐานบังคับต่อไป

ส่วนรถจักรยานยนต์จะออกมาตรฐานยูโร 4 ขณะนี้รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ 6 ล้อขึ้นไป ขณะนี้มาตรฐานบังคับอยู่ในระดับยูโร 3 แต่กำลังจะยกไปสู่มาตรฐานยูโร 5 ซึ่งก็ต้องดูความพร้อมของโรงงานผู้ผลิต เพราะการที่ยกขึ้นไปทีเดียว 2 ระดับ จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นคันละเกือบ 1 แสนบาท โดยทั้งหมดนี้จะต้องยกระดับรถยนต์ทุกขนาดไปสู่ระยะยูโร 5 ให้ทั้งหมดตามที่ ครม. กำหนด ซึ่งหากทำได้ตามเป้าหมาย ก็จะช่วยลดมลพิษทางอากาศ และฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ไปได้มาก

157797565849

หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

สำหรับการออกมาตรฐาน BCG (Bio Economy ,Circular Economy และ Green Economy) Ffpจะออกมาตรฐานกลุ่มนี้ให้ได้ 40-50 มาตรฐาน ขณะนี้ สมอ.กำลังออกมาตรฐาน Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อกำหนดมาตรฐานให้แต่ละโรงงานลดการปล่อยของเสียและลดการปล่อบมลพิษ 

ทั้งนี้ จะตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ 1.คณะอนุกรรมการออกมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 2.คณะอนุกรรมการออกมาตรฐานเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งคณะอนุกรรมการจะออกกฎเกณฑ์รายละเอียดออกมา เช่น ขนาดโรงงาน ปริมาณการผลอ่ยของเสียของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

นายวันชัย กล่าวว่า สมอ.มีแผนออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 172 มาตรฐาน ใน 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่

1.มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ปี 2560 เช่น เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ม้าหมุน เครื่องโยกแบบสปริง และกระดานหก เพราะที่ผ่านมาเด็กได้รับอันตรายจากการเล่นเครื่องและเล่นสนามเด็กเล่นที่ไม่มีมาตรฐาน โดยแต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บ 34,000 คน 

สมอ.หวังว่าการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการผลิต และนำเข้าของเล่นที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย รวมถึงโรงเรียนมีแนวทางเลือกซื้อเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย

2.สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น กุญแจลูกบิดสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โถปัสสาวะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ กลอนสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

3.อนุสัญญามินามาตะ เช่น การหาค่าสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

4.ลดมลพิษทางอากาศ พีเอ็ม 2.5 เช่น เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองลอย รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

5.นวัตกรรม เช่น เครื่องปูวัสดุผิวทาง เครื่องฉีดพ่นยางมะตอย อุปกรณ์ลากปูวัสดุซ่อมผิวทางลาดยาง

6.สมุนไพร เช่น สารสกัดอัญชัน สารสกัดบัวบกและสารสกัดกระชายดำผง

7.การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย เช่น Nanomaterials–Preparation Material Safety Data Sheet (MSDS) 

8.ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย เช่น ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ ฟิล์มพลาสติกสำหรับยืดอายุพืชสด ท่อพลาสติกน้ำหยดสำหรับงานเกษตร