โครงสร้างพื้นฐาน 5จี โอกาสภาคการผลิต

โครงสร้างพื้นฐาน 5จี โอกาสภาคการผลิต

นับเป็นโอกาสดีสำหรับภาคการผลิตของไทย ที่จะมีการประมูล 5จี ในเร็ววันนี้ เพราะนี่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ ไม่แพ้โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ

การประมูลคลื่นความถี่ 5จี ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อประมูล 4 ย่านความถี่ในวันที่ 16 ก.พ.2563 ครอบคลุมคลื่น 700 1800 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ การประมูลดังกล่าวจะนำไปสู่นำคลื่นไปใช้ให้บริการ 5จี ในประเทศไทยภายในปี 2563 ซึ่งช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งสัญญาณให้ กสทช.จัดประมูลให้เร็วขึ้นหลังจากมีบริษัทต่างชาติสนใจที่จะเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับ 5จี ในประเทศไทย

การประมูล 5จี จะทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นที่รัฐจะต้องเตรียมการให้เกิดขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้บริโภคดีขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ในขณะที่จุดเด่นสำคัญอยู่ที่ของ 5จี สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things ที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในไทยมากขึ้น

IoT จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกที่ไม่จำกัดเฉพาะโลกธุรกิจ แต่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ อีกไม่นานจะปรากฏรถยนต์ไร้คนขับบนถนนเป็นเรื่องปกติ การผ่าตัดจากระยะไกลที่แพทย์ผู้ผ่าตัดไม่ต้องอยู่กับผู้ป่วย รวมถึงการนำระบบอัจฉริยะมาใช้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านอัจฉริยะ สำนักงานอัจฉริยะ ที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยกลไกดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาจัดการทุกระบบ เช่น ความปลอดภัย การจัดการพลังงาน

การพัฒนา 5จี ส่วนหนึ่งถูกกำหนดให้ใช้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นโครงการนำร่อง ซึ่ง 5จี จะไปตอบโจทย์ทั้งการลงทุนทั้งในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (อีอีซีดี) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีไอ) รวมทั้งจุดที่ยังไม่ถูกกล่าวถึงมากนัก คือ การที่ 5จี จะเข้ามารองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคการผลิต

การนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในภาคการผลิตจะถูกเร่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความพร้อมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคาของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ถูกลง และที่สำคัญปัญหาแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคการผลิต ซึ่งในปัจจุบันเกิดขึ้นหลายอุตสาหกรรมที่มีการแย่งแรงงานมีฝีมือ เช่น การแย่งแรงงานระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่กำลังแรงงานจะทยอยหายไป ดังนั้น 5จี จึงเป็นโอกาสของภาคการผลิตที่จะยกระดับการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย