จอดป้าย "ไฮสปีด" ไปเที่ยวไหนได้บ้าง

จอดป้าย "ไฮสปีด" ไปเที่ยวไหนได้บ้าง

ไฮสปีดเทรน คือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาด้านคนมาคมขนส่งแม้ภาพใหญ่คือการวางระบบเพื่อการลงทุนและอุตสาหกรรม แต่ภาพย่อยสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อเห็นสถานีที่ไฮสปีดจอดและผ่านแล้วก็พอจะเกิดไอเดียว่า การท่องเที่ยวครั้งหน้ามีหนทางที่สะดวกขึ้น

ถือเป็นดีลแห่งปีที่สามารถ จรดปากกาเซ็นสัญญาโครงการยักษ์แห่งเขตพัฒนาพิเศษภาคะวันออก หรือ อีอีซี ได้สำเร็จและคาดกว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ต้นปี 2563 “ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน” เป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 

โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)เผยถึงแผนก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานีพญาไท ไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบัง ไปยังสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบิน โดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่ 

รวมระยะทาง 220 กม. มีผู้เดินรถรายเดียวกัน ซึ่งรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับช่วงการเดินทางระหว่างเมือง และความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับช่วงการเดินทางในเมือง

แม้เป้าหมายโครงการจะเพื่อเชื่อมการเดินทางสำหรับสนามบินหลัก 3 แห่งแต่จากแผนผังทั้ง 16 สถานีสามารถใช้ไฮสปีดเทรนด์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางเยือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจหลายแห่ง

157659948462