'พัทยา' ลุยแผนโมโนเรล เปิดฟังความเห็นครั้งแรก16ธ.ค.นี้

'พัทยา' ลุยแผนโมโนเรล  เปิดฟังความเห็นครั้งแรก16ธ.ค.นี้

เมืองพัทยา เดินหน้ารับฟังความเห็น “โมโนเรล” ครั้งแรก 16 ธ.ค.นี้ เล็งร่วมลงทุนกับเอกชน 7-8 พันล้านบาท เริ่มสร้างปลายปีหน้า

รายงานข่าวจากเมืองพัทยาระบุว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จะเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนและแนวทางให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้องในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการเชื่อมต่อด้านคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ เมือพัทยาคาดว่าจะได้ข้อสรุปแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมต่อ รวมทั้งได้ข้อสรุปในการออกแบบรายละเอียดโครงการในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบานำร่อง เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

นอกจากนี้ เมืองพัทยาจะต้องหาข้อสรุปการร่วมลงทุนกับเอกชนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.2560

ก่อนหน้านี้ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ระบุว่า โครงการดังกล่าวจะใช้งบลงทุน 7-8 พันล้านบาท ระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยาเข้าสู่ตัวเมืองพัทยา โดยค่าโดยสารจะไม่แพงจนเกินไปอยู่ในระดับเท่ากับค่าโดยสารแบบเดิม ขณะที่รถสองแถวโดยสารอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการวิ่ง จากที่เน้นในถนนสายหลักไปเป็นการเชื่อมโยงจากสถานีรถไฟฟ้ารางเบาเข้าซอยย่อย

รวมทั้งเมืองพัทยาจะเป็นตัวแทนภาครัฐร่วมลงทุนกับเอกชน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบและหาผู้ร่วมลงทุน ซึ่งคาดว่าจะเป็นภาคเอกชนจากจีน ซึ่งการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มได้ในปลายปี 2563 และตั้งเป้าหมายที่จะเปิดเดินรถได้ทันพร้อมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) และเมื่อเปิดเดินรถไฟฟ้ารางเบาจะสั่งห้ามไม่ให้รถทัวร์เข้ามาในตัวเมืองพัทยา เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด