ไทยนำเข้า 'เศษพลาสติก' เพิ่มขึ้น 7,000%

ไทยนำเข้า 'เศษพลาสติก' เพิ่มขึ้น 7,000%

ปี 2560-2562 สถิตินำเข้าเศษพลาสติกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 2,000- 7,000 %

มูลนิธิบูรณะนิเวศ นำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ “ธุรกิจขยะข้ามพรมแดน : สถานการณ์ประเทศไทย” ตั้งแต่จีนประกาศเปลี่ยนนโยบาย เร่งแก้ปัญหามลพิษ ควบคุมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน กิจการรีไซเคิลภายในประเทศ เพื่อคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยรวมของประเทศปี 2560-2562 ทำให้สถิตินำเข้าเศษพลาสติกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 2,000- 7,000 %


ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าของเสียจากต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม หรือเพื่อกำจัดทิ้งในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างเร็ว แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะไม่นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าประเทศ จำนวนกว่า 400 รายการ แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการประกาศรายการออกมาอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการประกาศห้ามนำเข้าขยะพลาสติกในอีก 2 ปี ข้างหน้า


ไทยนำเข้า 'เศษพลาสติก' เพิ่มขึ้น 7,000%

ขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การดำเนินคดีและการแก้ไขปัญหาของไทยมีข้อจำกัด จึงควรเร่งประกาศบัญชีรายชื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามนำเข้า การสร้างความเข้มแข็งสำหรับแนวทาง 3Rs คือ Reduce ลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง Reuse ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ และ Recycle การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลภายในประเทศ และการให้สัตยาบันต่อภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ธุรกิจขยะเศษพลาสติกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าว

-ศุลกากร เผยมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาขยะ

-พบเศษพลาสติกขวางลำไส้ 'มาเรียม' ทำให้ช็อค จนเสีย

-“ขยะพลาสติก” และ ความตาย ของ “มาเรียม”

-'ไมโครพลาสติก' จากทะเลสู่อาหาร