(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.4216 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0468 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.4216 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0468 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.4216 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (22 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.4684 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0468 บาท/ยูโร)