ไทยดันวาระปั้นคนป้อนอุตฯ4.0 รับ6ปีศก.ดิจิทัลอาเซียนโต4เท่า

ไทยดันวาระปั้นคนป้อนอุตฯ4.0 รับ6ปีศก.ดิจิทัลอาเซียนโต4เท่า

เผยมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอีก 6 ปีเพิ่ม 4 เท่าแตะ 2 แสนล้านดอลลาร์ พาณิชย์ จับมือเอกชนถกปมปั้นคนคุณภาพป้อนอุตฯ4.0 ก่อนนำผลเสนอเวทีผู้นำ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการศึกษาของอาเซียนที่พบว่า การเข้าสู่ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ 4IRจะส่งผลให้มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของ 6 ตลาดใหญ่อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เติบโตจากปัจจุบันที่มูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ไปสู่ 200,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2568 ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของอาเซียนเพื่อก้าวสู่อนาคต โดยเฉพาะการรับมือกับ 4IRและได้ผลักดันให้เป็น 1 ใน 13 ประเด็นเศรษฐกิจที่อาเซียนจะผลักดันในปีนี้เพื่อให้อาเซียนมีการเตรียมความพร้อมรับมือ และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย(ASEAN BAC)จัดสัมมนาระดับนานาชาติ “Symposium on ASEAN Human Empowerment And Development" หรือ AHEAD ในวันที่ 21 มิ.ย.2562เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) โดยผลการสัมมนาจะจัดทำเป็นแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบการวิชาชีพของอาเซียน เพื่อรับมือกับ 4IR และนำเสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความเห็นชอบและเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบต่อไป

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้ในการผลิต การบริโภค รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างโรงงานอัจฉริยะ(Smart Factory)ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในทุกหน่วยของการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์