เร่งพัฒนาไอเอเตือน ‘ฟองสบู่อสังหาฯ’

เร่งพัฒนาไอเอเตือน ‘ฟองสบู่อสังหาฯ’

วิศวฯจุฬาฯ ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ และโฮมดอทเทค ผนึกพัฒนาเอไอวิเคราะห์ข้อมูลอสังหาฯ สร้างระบบเตือนภัยฟองสบู่ โอเวอร์ซัพพลาย หวังเป็นข้อมูลให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ-ผู้ซื้อ

รศ.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในยุคนี้ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จึงเป็นเสมือนเป็นเข็มทิศนำทาง ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจลงทุน รวมทั้งส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดวิกฤติ เพื่อไม่เกิดฟองสบู่แตกในธุรกิจอสังหาฯ

ทั้งนี้ เพราะธุรกิจอสังหาฯ ถือเป็นดัชนีชี้วัดสภาพเศรษฐกิจประเทศที่สำคัญ การใช้เทคโนโลยี ‘Data Science’หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยตัดสินใจ รวมทั้งการMachine Learning และAI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอสังหาฯให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

ล่าสุดได้ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมในโครงการความร่วมมือ Chula -HOME dot TECH ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) เข้ามาร่วมในการพัฒนา‘Prediction Model’ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม อาทิ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบหรือปัจจัยด้านต่างๆ พัฒนาดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ดีมานด์ หรืออุปสงค์ความต้องการของตลาดอสังหาฯ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ข้อมูลความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละปี

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นปรับตัวรับกับเทรนด์เทคโนโลยีที่มาเร็ว ที่เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิมที่ต้องเสียเวลาในการนำข้อมูล มารันในโปรแกรม เปลี่ยนมาใช้ โปรแกรมมิ่งสำเร็จรูป เข้ามาช่วยวิเคราะห์ได้ทันที เป็นการดิสรัปในภาคอสังหาฯในไทยเกิดประโยชน์ให้การทำงานเร็วขึ้นจากเดิม ขณะเดียวกันได้ข้อมูลจากการสำรวจในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็น ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)มาผสมกับข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาฯมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรรมความต้องการของผู้บริโภค

“จากเดิมที่เราทำข้อมูลด้านซัพพลายไซด์แต่เมื่อทำงานร่วมกันจะได้ข้อมูลด้านดีมานด์ไซด์เพิ่มขึ้นทำให้การเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปทำให้เห็นสัญญาณบางอย่าง ที่ผ่านมา หลายคนบอกว่าฟองสบู่จะเกิด ใช้แต่ความรู้สึกไม่ได้เพราะผลกระทบเยอะ ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องการสร้างเครื่องมือมามอนิเตอร์เหตุการณ์ที่เป็นฟองสบู่ หรือตัวโอเวอร์ซัพพลายให้เกิดความชัดเจน เพราะการสร้างมากหรือน้อยไม่ได้หมายความว่าจะเกิดซัพพลาย แต่ขึ้นอยู่ที่คนซื้อมีแแนวโน้มความเชื่อมั่นจะซื้อหรือไม่ ”

นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมดอทเทค กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทได้พัฒนา Home Hop แอพพลิเคชันค้นหาที่อยู่อาศัยจากการเดินทางและไลฟ์สไตล์ เป็นแอพที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่เหนือความคาดหมายในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีการใช้เอไอ เข้ามาวิเคราะห์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ทดลองใช้ รวมถึง Home Event App เพื่อเครื่องมือในการ Matching ผู้ซื้อและผู้ขายที่จะไปร่วมงานแสดงสินค้าที่อยู่อาศัย ซึ่งได้อัพเกรดเวอร์ชั่นให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและโครงการมากขึ้น