ทุนไหลเข้าเขตศก.พิเศษ

ทุนไหลเข้าเขตศก.พิเศษ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี กินพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก

สอดคล้องกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ เอสอีซี กินพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่แพ้กัน ทั้งทุนจากในและต่างประเทศ

ในส่วนของอีอีซี มีนิติบุคคลคงอยู่จำนวน 68,039 ราย ทุนจดทะเบียน 1.85 ล้านล้านบาท สำหรับธุรกิจจดทะเบียนตั้งใหม่ในพื้นที่ ช่วง 2 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.พ.)จำนวน 1,341 ราย เพิ่มขึ้น 6.94% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ทุนไหลเข้าเขตศก.พิเศษ

ในส่วนเอสอีซี มีนิติบุคคลคงอยู่จำนวน 22,760 ราย ทุนจดทะเบียน 1.29แสนล้านบาท สำหรับธุรกิจจดทะเบียนตั้งใหม่ในพื้นที่ ช่วง 2 เดือนแรกของปี จำนวน 470 ราย เพิ่มขึ้น 8.54%

สำหรับสัดส่วนประเภทธุรกิจตั้งใหม่พบว่าทั้ง 2 พื้นที่เป็นธุรกิจเดียวกันใน 2 อันดับแรกคือ อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างอาคารทั่วไป ส่วนอันดับที่ 3 ที่เอสอีซี จะเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคือ โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ขณะที่อีอีซี จะเป็น ภัตราคารและร้านอาหาร