6 หมื่นโรงงานเฮ! 'อุตตม' ชงเลิกต่ออายุรง.4

6 หมื่นโรงงานเฮ! 'อุตตม' ชงเลิกต่ออายุรง.4

"รมว.อุตฯ" เตรียมชง ครม.แก้ พ.ร.บ.โรงงาน ปลดล็อค ยกเลิกขอต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี หวังอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ลดปัญหาทุจริต

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม แก้ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ยกเลิกอายุของใบอนุญาต ร.ง.4 ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ( ร.ง. 4) เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 60,000 โรงได้รับประโยชน์ คาดว่ากระบวนการแก้ไขกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งคาดว่าการยกเลิกขอต่อใบอนุญาต ร.ง. 4 จะมีผลปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ขณะที่ภาครัฐจะได้ข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานที่สามารถพัฒนาไปสู่ Big Data เพื่อใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วย

ทั้งนี้ กรมโรงงานฯ จะจับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับโรงงานในการรับรองตนเองหรือ Self-declared เพราะการยกเลิกขอต่อใบอนุญาต ร.ง.4 ครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนหลักการ จากเดิมเจ้าหน้าที่ กรอ.ลงไปตรวจสอบการขอต่อ ร.ง. 4 เปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการโรงงานเป็นฝ่ายรับรองตนเอง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลเพื่อรับรองตนเองว่าการประกอบกิจการได้มีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกำหนดให้แจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมกำกับดูแลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ตรวจสอบเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมไปทำการตรวจสอบภายหลังและเป็นผู้รับรองข้อเท็จจริงความถูกต้องอีกขั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรับรองเท็จ

มาตรการนี้จะส่งผลดีชัดเจนแบบ 2 เพิ่ม 2 ลด คือ เพิ่มความสะดวกผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ลดระยะเวลาทำเรื่องขอใบอนุญาตแบบเดิม และลดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในกระบวนการต่อใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดมีโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องขอต่ออายุ ร.ง.4 ทุก ๆ 5 ปี ในช่วงปี 2562 ถึง 2566 มี 60,000 โรง เมื่อแก้ไข พ.ร.บ.โรงงานเสร็จและมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไม่จำเป็นต้องขอต่อใบอนุญาต ขณะที่ กรอ.จะขาดรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เดิมโรงงานที่ขอต่อใบอนุญาต ร.ง. 4 จะต้องจ่าย ซึ่งคิดตามแรงม้าของเครื่องจักร โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500-60,000 บาท ซึ่ง กรอ.เห็นว่าค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บไม่ได้ หากเทียบกับความสะดวกที่ผู้ประกอบการได้รับและการประกอบการดีขึ้นมีการเสียภาษีมากขึ้นถือว่าคุ้มค่ากว่ามาก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาก