อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (25 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (25 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 16.52 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)