ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (24 ต.ค. 61)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (24 ต.ค. 61)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)