THAI ใช้เฮดฮันเตอร์ช่วยหาคนเหมาะสมนั่ง 'ดีดี'

THAI ใช้เฮดฮันเตอร์ช่วยหาคนเหมาะสมนั่ง 'ดีดี'

"การบินไทย" เตรียมใช้บริษัทจัดหาทรัพยากรบุคลากร เพื่อหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมารับการคัดเลือกเป็น "กรรมการผู้อำนวยการใหญ่"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่องการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) การบินไทยออกไปจนถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา ถือเป็นการขยายเวลารับเปิดรับผู้สมัครดีดีออกไปเป็นครั้งที่ 3

ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือน มิ.ย. 2560 การบินไทยได้ประกาศยกเลิกการสรรหาดีดีครั้งแรก เพราะผู้สมัครทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากนั้นได้เปิดรับสมัครรอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-15 ก.ย. 2560, ต่อมาขยายเวลาการรับสมัครครั้งแรกไปจนถึงวันที่ 20 ต.ค. 2560, ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 24 พ.ย. 2560 และล่าสุดขยายเวลาครั้งที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทยและประธานกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดีดีการบินไทย เปิดเผยว่า ตัดสินใจขยายระยะเวลาการรับสมัครดีดีการบินไทยเป็นครั้งที่ 3 เพราะต้องการให้ผู้สมัครมีคุณสมบัติหลากหลายและเพื่อผลประโยชน์กับการบินไทยเอง

โดยปัจจุบันมีผู้สมัครดีดีรวม 7 ราย มาจากการเปิดรับสมัครวันที่ 1 ส.ค.-15 ก.ย. 2560 จำนวน 5 ราย และการขยายเวลารับสมัครจำนวน 2 ราย แต่พบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครยังไม่หลากหลาย จึงตัดสินใจขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 3

นอกจากนี้ การบินไทยจะใช้บริษัทจัดหาทรัพยากรบุคลากร (Head Hunter) เพื่อหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมารับการคัดเลือกเป็นดีดีเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วย โดยการบินไทยไม่ต้องเสียค่าบริการให้บริษัทเฮดฮันเตอร์ นอกจากจะเลือกคนที่เฮดฮันเตอร์เสนอมา