รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (29 พ.ย.60)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (29 พ.ย.60)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)