(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.6257 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.6257 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (26 ก.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 39.6257 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (25 ก.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 39.8232 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1975 บาท/ยูโร)