พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย859ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย859ลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 859 ลบ. รายย่อยขาย 1.9 พันลบ. สถาบันซื้อ 3.2 พันลบ. บัญชีบล.ขาย 456 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 6,584.85 3,341.29 3,243.55

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,333.92 1,790.73 -456.80

นักลงทุนต่างชาติ 7,026.17 7,885.74 -859.58

นักลงทุนทั่วไป 13,029.88 14,957.05 -1,927.17

มูลค่าการซื้อขาย 27,974.81 ล้านบาท