สศอ.เชื่อปี 59 หลายปัจจัยหนุนอุตสาหกรรมโตต่อเนื่อง

สศอ.เชื่อปี 59 หลายปัจจัยหนุนอุตสาหกรรมโตต่อเนื่อง

สศอ. เชื่อภาคอุตสาหกรรมจะได้รับปัจจัยหนุน จากแรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ คาดดัชนีปี 59 โต 2-3%

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2558 ว่า ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 จากการลงทุนภาครัฐขยายตัวสูง และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังหดตัว ส่วน GDP ภาคอุตสาหกรรมช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 0.9 ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศ สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ขยายตัวร้อยละ 0.1 อุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว อาทิ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การกลั่นน้ำมัน และเครื่องปรับอากาศ โดยทั้งปี 2558 ข้อมูลรวม 11 เดือน MPI ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.23

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมรถยนต์ มีการผลิตรถยนต์จำนวน 165,170 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.25 จำหน่ายรถยนต์ในประเทศจำนวน 76,246 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดยเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 31 เดือน และการส่งออกรถยนต์มีจำนวน 101,650 คัน ลดลงร้อยละ 4.64 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะการผลิตภาพรวมพฤศจิกายน 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมอาหาร ในเดือนพฤศจิกายน การผลิตในภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 7.1

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2559 จะมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ แรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าส่งออก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.6 จากปี 2558 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาท และราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในปี 2559 เริ่มจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจจีน ปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 6.3 จากปี 2558 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.8 รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ หลังธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา หรือ Fed ทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2558 และมีสัญญาทยอยปรับอัตราขึ้นอย่างช้าๆ ในอนาคต

สำหรับคาดการณ์อุตสาหกรรมเด่นในปี 2559 ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์จะมียอดรวมการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,150,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 แบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 และเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,250,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 ส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 3 ของปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.55 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตในภาพรวมมีการขยายตัว เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น กองทุนหมู่บ้าน รวมถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ ส่งผลให้การผลิตอุตสาหกรรมอาหารเติบโตขึ้น

ทั้งนี้ การคาดการณ์ของ สศอ. มีสมมติฐานว่าในส่วนของ GDP ภาคอุตสาหกรรมปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 0 – 1 ส่วนปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 – 2.5 สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2558 อยู่ที่ติดลบร้อยละ 0.5 ถึงขยายตัวร้อยละ 0.5 และในปี 2559 จะเติบโตร้อยละ 2-3