กรมสรรพากรแนะยื่นภาษีหลังวันที่ 10 ม.ค. 59

กรมสรรพากรแนะยื่นภาษีหลังวันที่ 10 ม.ค. 59

กรมสรรพากร แนะยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตหลังวันที่ 10 ม.ค. 59 เหตุต้องปรับระบบหลังออกมาตรการช้อปปิ้งปลายปี

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้ออกมาตการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการราคาไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีนำใบเสร็จเต็มรูปแบบมาหักลดหย่อนภาษีตามฐานรายได้ของผู้เสียภาษี จากการซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม เพื่อต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นกรมสรรพากรจึงต้องปรับระบบรองรับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงแนะนำให้ผู้ที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกับกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 เป็นต้นไปให้เริ่มยื่นแบบในวันที่ 10 ม.ค.59

โดยกรมสรรพากรจะให้ดาวโหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ให้สอดคล้องกับค่าลดหย่อนในปัจจุบัน หลังจากสิ้นเดือนมีนาคมในปี 58 ได้มีประชาชนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 70 ของการยื่นแบบทั้งหมด คาดว่าในปีนี้จะยื่นแบบสูงถึงร้อยละ 80 ในปี 59 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายกระจายจุดคืน Tax Refund tourism สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันมีอยู่จำนวน 7,077 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น