แสนสิริออกหุ้นกู้ไม่เกิน1พันลบ.

แสนสิริออกหุ้นกู้ไม่เกิน1พันลบ.

แสนสิริ ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ 3.90% เสนอขายภายในกลางเดือน ต.ค. นี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือSIRI ได้ระบุในแบบแสดงรายการเสนอขายให้กับประชาชน(ไฟลิ่ง) เพื่อยื่นและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี 6 เดือน มูลค่าไม่เกิน 1 พันล้านบาท กำหนด อัตราดอกเบี้ยที่ 3.90% และจะเสนอขายแก่ประชาชน ทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทชุด SIRI15OA ในวันที่ 9 - 12 ต .ค. นี้ ขณะที่จะเสนอขายประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท ระหว่างวันที่ 14-15 ต.ค. ส่วนที่เหลือจะเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันใน วันที่ 16 ต.ค. นี้

หุ้นกู้ดังกล่าวทางด้าน ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ไว้ ที่ระดับ BBB โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย สำหรับเม็ดเงินที่ได้จะนำไปซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ