สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ 28-1-58

สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ 28-1-58

สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ภาคบ่าย แนวโน้มการลงทุนพรุ่งนี้ ติดตามได้ใน Money Wise "NOW26" 28-1-58