สรุปภาวะซื้อขายตลาดหุ้น 28-7-57

สรุปภาวะซื้อขายตลาดหุ้น 28-7-57

สรุปภาวะซื้อขายตลาดหุ้นไทยภาคบ่าย แนวโน้มการลงทุนพรุ่งนี้ ติดตามได้ใน Money Wise "NOW26" 28-7-57