ตั้งบอร์ดใหม่จ่อปรับโครงสร้างธุรกิจปตท.

ตั้งบอร์ดใหม่จ่อปรับโครงสร้างธุรกิจปตท.

ปตท.ตั้งบอร์ดใหม่ 6 คน เตรียมรับปรับโครงสร้าง'ธุรกิจ-พลังงาน' ด้าน"ประจิน"เผยคัดเลือกประธานปลายเดือนก.ค.

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ 6 คนของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามคาดหมาย โดยจะมีการเลือกประธานบอร์ดในปลายเดือนก.ค.นี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจบางด้านของปตท. เพื่อรองรับนโยบายการปรับโครงสร้างพลังงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คณะกรรมการ ปตท. ใหม่จำนวน 6 คน มีดังนี้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แทน นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ,นายคุรุจิต นาครทรรพ แทน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ,พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แทน นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ ,นายพรชัย รุจิประภา แทน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ,นายกิติพงษ์ กิตยารักษ์ แทน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค แทน นายอินสอน บัวเขียว ที่ได้มีการยื่นหนังสือลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่าบอร์ดปตท.แต่งตั้งกรรมการแทนคนเดิมที่ลาออกจำนวน 6 คน แต่ยังไม่มีการคัดเลือกประธานบอร์ด โดยจะมีการสรรหาในการประชุมครั้งต่อไปปลายเดือนก.ค.นี้

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวถึงข่าวจะมีการแต่งตั้งนายปิยสวัสดิ์ เป็นประธานบอร์ดว่าต้องขึ้นกับการตัดสินใจของบอร์ดในการประชุมครั้งหน้า แต่ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานสูง รวมทั้งผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ที่ประชุมยังพิจารณาอนุมัติเดินหน้าต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ให้ ปตท.เร่งโครงการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว ส่วนเรื่องโครงการลงทุนอื่นๆของ ปตท. นั้น หากเป็นโครงการที่มีผลผูกพันกับเศรษฐกิจ หรืองบประมาณ ก็จะต้องเสนอเข้าบอร์ดพิจารณาเช่นกัน

สำหรับ การตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับรัฐวิสาหกิจ หรือ ซูเปอร์บอร์ดนั้น พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่าเจตนารมณ์การแต่งตั้งต้องการให้ 56 รัฐวิสาหกิจ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมาอาจยังแยกการทำงานของแต่ละกลุ่ม แต่เมื่อมีซูเปอร์บอร์ดเข้ามาดูแลในภาพรวม ก็ทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกันมากขึ้น

ส่วนความคืบหน้าการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ ทั้งในส่วนของน้ำและก๊าซฯ ซึ่งขณะนี้ทาง คสช. อยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำแผนปรับโครงสร้างราคาภายในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ หรือ อย่างช้าสุดจะแล้วเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์ ซึ่งการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนั้นจะต้องมีความเหมาะสม รวมทั้งจะหาแนวทางแก้ไขกรณีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ ล่าสุดอยู่ที่ 7.5 พันล้านบาท

'ไพรินทร์'เผยตั้งบอร์ดใหม่จากผลงาน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการปตท. ใหม่แทนกรรมการที่ลาออกนั้น ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ไม่ได้เป็นข้าราชการทั้งหมด แต่แต่งตั้งจากประสบการณ์การทำงาน ส่วนการแต่งตั้งประธานบอร์ด ปตท. จะมีขึ้นในการประชุมบอร์ดครั้งหน้า

ส่วนกรณีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนั้น นายไพรินทร์ กล่าวว่าปัจจุบันพลังงานถูกนำมาเป็นเครื่องมือนโยบายประชานิยม ดังนั้นควรปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันพลังงานบางชนิดมีความต้องการใช้มากแต่ราคาบิดเบือน และทำให้เกิดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย

คาดปรับโครงสร้างธุรกิจปตท.

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า คณะกรรมการของปตท.ที่ตั้งเข้ามาใหม่ นั้น จำนวน 2 คน คือนายปิยสวัสดิ์ และนายคุรุจิต ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีข้อเสนอที่เกี่ยวกับปตท.ในเรื่องของการลดการถือหุ้นในโรงกลั่น SPRC และโรงกลั่นบางจาก รวมทั้งการแยกท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากธุรกิจของปตท.เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบและกำกับดูแล

"คาดว่าเมื่อเข้ามาเป็นบอร์ด จะมีการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ"

นอกจากนี้ คาดว่าบอร์ดปตท.ที่แต่งตั้งเข้ามาใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มีความรู้และประสบการณ์ จะทำให้การกำกับดูแลปตท.สามารถตอบสนองนโยบายของคสช.ในการปฏิรูปพลังงานทั้งระบบ และการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ท่อส่งก๊าซเส้นที่4เสร็จกลางปี'58

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซเส้นที่ 4 ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมารายใหม่ จำนวน 2 ราย ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเชี่ยวชาญด้านการวางท่อก๊าซขนาดใหญ่ และเคยทำงานร่วมกับ ปตท. มาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ และน่าจะเริ่มโครงการก่อสร้างต่อได้ภายในเดือนก.ค.นี้ และต้องใช้ระยะเวลาอีก 1 ปีในการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จภายในกลางปี 2558

อย่างไรก็ตามท่อเส้น 4 จากแผนเดิมจะต้องแล้วตั้งแต่เดือนพ.ย. 2556 แต่ติดปัญหาที่รับเหมารายเดิมมีปัญหาทำให้โครงการล่าช้าดังกล่าว

ทีดีอาร์ไอหวังมีนโยบายเชิงรุก

ด้านนักวิชาการ พากันสนับสนุนคำสั่งคสช.ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือซูเปอร์บอร์ด เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา

วัถตุประสงค์การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว คสช.ระบุว่าเพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกองทุนในกิจการของรัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญนั้น โดยคณะกรรมการบริหารดังกล่าว ส่วนหนึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักธุรกิจ และการเงิน เข้ามาร่วมนั่งบริหารงานด้วย

นางเดือนเด่น นิคมบริรักษณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การดึงนักธุรกิจมานั่งอยู่ในซูเปอร์บอร์ด ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะแนวคิดการบริหารรัฐวิสาหกิจจะเป็นในเชิงธุรกิจมากขึ้น และรายชื่อนักธุรกิจที่เข้ามา เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ด้านองค์กร

สำหรับ รายชื่อ ซูเปอร์บอร์ด ได้แก่ นายบัณฑูร ล่ำซำ นายบรรยงค์ พงษ์พานิช นายวิรไท สันติประภพ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล และนายรพี สุจริตกุล

แนะวางแผนระยะยาว

อย่างไรก็ตาม นางเดือนเด่น กล่าวว่าสิ่งที่อยากเห็นหลังการเข้ามาของซูเปอร์บอร์ดนั้น คือ การแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจระยะยาวมากกว่า โดยในส่วนของปัญหาระยะสั้น ก็ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดำเนินการและปฏิบัติไป และซูเปอร์บอร์ด จะต้องเข้ามาวางแผนระยะยาว แม้กลุ่มบุคคลเหล่านี้หมดวาระไป นโยบายหรือแผนงานก็ยังสามารถนำมาปฏิบัติได้

สำหรับภาพรวมของรัฐวิสาหกิจนั้น จะมีการรื้อหรือไม่นั้น จะต้องมีการพิจารณาว่ารัฐวิสาหกิจทั้ง 60 แห่งที่มีอยู่นั้น หากรัฐวิสาหกิจรายใดยังคงความคุ้มค่า ก็น่าจะเป็นของรัฐอยู่ต่อไป ส่วนรัฐวิสาหกิจใดไม่มีศักยภาพ หรือมีฐานะการเงินแย่ ได้แก่ การบินไทย การรถไฟ ขสมก. เอสเอ็มอีแบงก์ และอิสลามแบงก์ ก็ควรเข้าไปดูแล

ส่วนรัฐวิสหกิจรายใดที่มีกำไรมาก แต่มีรอยรั่ว ก็ควรเข้าไปหยุดการรั่วไหล เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเข้าไปวางรากฐานเรื่องธรรมาภิบาลให้ดีขึ้น

"ซูเปอร์บอร์ด ควรเข้าไปเข้าไปวางกลไก และสร้างกติกาภายในรัฐวิสหกกิจ โดยเฉพาะกติกาการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อให้หลุดพ้นจากการเมืองเข้ามาแทรกแซง หากเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในแต่ละครั้ง"

นอกจากนี้ ควรแบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ รัฐวิสหกิจประเภทใดที่ควรจะยุบเลิกกิจการ เพราะบางรัฐวิสาหกิจไม่มีการประกอบธุรกิจ แต่มีการกินหัวคิว กลุ่มที่รอการฟื้นฟู กลุ่มที่ต้องการผู้ถือหุ้น และกลุ่มที่ต้องการปฏิรูป

เอดีบีชี้ตั้งซูเปอร์บอรด์เป็นเรื่องดี

ด้านนางลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสของธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ประจำประเทศไทย กล่าวสนับสนุนเช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าตั้งซูเปอร์บอร์ดขึ้นมาดูแลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นแนวคิดช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้รัฐวิสาหกิจให้ดีแน่นอน ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีความอ่อนแอ ทางเอดีบีเองเคยเข้าไปศึกษาดูหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านรถไฟ พบว่ามีจุดที่ยังปรับปรุงได้อีกมาก

"การที่คสช.ตั้งใจจะช่วยรัฐวิสาหกิจให้ดีขึ้นนั้น เป็นเรื่องดีแต่จะทำอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันมากกว่า ว่าเขาจะทำด้วยวิธีไหนและอย่างไร แต่ดูจากรายชื่อบุคคลที่เข้ามาในบอร์ด จะเห็นได้ว่าล้วนเป็นคนที่ติดตามข้อมูล มีความรู้และมีความเห็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างดี จึงคิดว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะช่วยคิดช่วยทำให้ดีขึ้นได้"

เพ็ญสุดาไขก๊อกประธานบอร์ดททท.-ทีเส็บ

พล.ร.ต.นพดล เรืองสมัย รองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประสานงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้รับเรื่องการลาออกของนางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม จากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.เป็นต้นไป และขั้นตอนต่อไปจะนำเรื่องดังกล่าวนำเสนอพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ด้านนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าขั้นตอนต่อไปต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไป โดยในขณะนี้ไม่มีการเตรียมมองบุคคลใหม่ที่จะเสนอ

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสรรหาผู้ว่าการ ททท.คนใหม่ แทนนายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการฯคนปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระในเดือน มี.ค.2558 ซึ่งมีล่าสุดมีการแต่งตั้งตนเป็นประธานคณะอนุกรรมการสรรหา และได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัคร และจะหมดเขตในวันที่ 4 ก.ค.นี้ เบื้องต้น มองว่าอาจยังต้องดำเนินการต่อไปตามปกติ เนื่องจากยังไม่มีข้อกฎหมายใดที่ชี้ว่ากระบวนการดังกล่าวควรถูกยกเลิกตามไปด้วย

ทั้งนี้ นางสาวเพ็ญสุดา ได้รับการแต่งตั้งจากนายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้นขึ้นเป็นประธานบอร์ด ททท.ในวันที่ 1 ต.ค. 2554 และเพิ่งได้รับการต่ออายุการบริหารเมื่อครบรอบ 2 ปีไปเมื่อปี 2556

นอกจากนี้ นางสาวเพ็ญสุดา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) มีผลทันทีแล้วเช่นกัน