ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 25-6-57

ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 25-6-57

Money Wise ช่วง COMMODITIES ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้าสดตรงจากนักวิเคราะห์ "NOW26" 25-6-57