IRPC - ขาย

IRPC - ขาย

ธุรกิจปกติยังคงอ่อนแอ

คาด 4Q56 การดำเนินงานปกติจะยังขาดทุน
เราคาดว่า 4Q56 IRPC จะยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติประมาณ 319 ล้านบาท ลดลงจาก 1.2 พันล้านบาท ใน 3Q56 แม้ว่า IRPC จะสามารถรักษาระดับอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ใกล้เคียงกับ 3Q56 จากธุรกิจโอเลฟินส์ที่ยังคงแข็งแกร่ง รวมทั้งการฟื้นตัว Spread ของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ฟื้นตัวจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง ทำให้ค่าการกลั่นรวมทุกธุรกิจ (Market GRM) จะไม่น้อยกว่า 6.9 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 15% QoQ แต่ยังคงต่ำกว่าจุดคุ้มทุน ซึ่งเราประเมินว่าจะอยู่ในระดับ 8.5 เหรียญต่อบาร์เรล

มีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์กว่า 1.5 พันล้านบาท
ในด้านของกำไรสุทธิ คาดว่าจะอยู่ที่ 806 ล้านบาท ลดลง 23% QoQ เป็นผลมาจากการรับรู้กำไรจากรายการพิเศษที่ลดลง แม้ว่าจะมีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์หลายรายการไม่น้อยกว่า 1.5 พันล้านบาท แต่การรับรู้กำไรจาก Stock และ Hedging เหลือเพียง 0.9 เหรียญต่อบาร์เรล ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทมีค่าการกลั่นรวมทุกธุรกิจ (Accounting GIM) ลดลง 25%QoQ เหลือ 7.8 เหรียญต่อบาร์เรล เป็นปัจจัยกดดันกำไรสุทธิ 4Q56

มีโอกาสปรับประมาณการกำไรสุทธิใหม่
การรับรู้กำไรจาก Stock และ รายการพิเศษที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ โดยเฉพาะใน 4Q56 ที่เกิดขึ้นกว่า 1.5 พันล้านบาท จะทำให้ผลประกอบการทั้งปี 2556 ไม่ขาดทุนอย่างที่เราคาดไว้ อย่างไรก็ตามเราจะมีแผนที่จะปรับประมาณการกำไรปี 2557 – 2558 ใหม่อีกครั้งหลังการประกาศผลประกอบการ 4Q56 แต่ยังคงมุมมองเดิมต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีในปี 2557