Corporate News

Corporate News

CENTEL : ตราบจนปัจจุบัน ผลกระทบจากความไม่มีเสถียรภาพการเมืองนั้นค่อนข้างจำกัดต่อโรงแรมของ CENTEL ในกรุงเทพฯ

แต่คาดว่าผลกระทบจะร้ายแรงมากยิ่งขึ้นหากเหตุการณ์ดังกล่าวทางการเมืองได้ดำเนินต่อเนื่องไปในไตรมาสที่ 2/57 ซึ่งทำให้เราได้ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิในปีนี้ลง 17.2% ในทันที อย่างไรก็ดีเราเชื่อว่าราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนวิกฤติทางการเมืองในขณะนี้ไปแล้ว คงคำแนะนำซื้อ เนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองได้เปิดโอกาสในการเข้าซื้อหุ้น อีกทั้งข้อมูลในอดีตพบว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังความขัดแย้งทางการเมืองจบลง (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

AIT : นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เผยว่า ผลประกอบการปี 2556 บริษัทสามารถสร้างสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ทั้งในแง่รายได้และกำไรสุทธิ โดยในส่วนรายได้ สามารถทำได้เกือบ 6,000 ล้านบาท ซึ่งทะลุเป้าทั้งปีที้ตั้งไว้ 5,400 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิน่าจะทำสถิติสูงสุดตามทิศทางของรายได้ หลังงวด 9 เดือนปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 407 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2555 ทั้งปีที่มีกำไรสุทธิ 368 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการส่งมอบงานได้จำนวนมาก ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในปี 2557 บริษัทมั่นใจว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2556 โดยบริษัทตั้งเป้าจะมีรายได้ปี 2557 ที่ 6,200 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) เกือบ 4,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 2557 และบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตามแผน ส่วนกำไรสุทธิปี 2557 ก็น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับรายได้ (ข่าวหุ้น)

EA : นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า สำหรับการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Fund ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินรูปหนึ่งที่ทางบริษัทให้ความสนใจและอาจใช้ระดมทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางบริษัทยังไม่มีแนวคิดที่จะตั้ง Infrastructure Fund เพราะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอและสามารถกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มเติมได้อีก โดยงบการเงิน 9 เดือนแรกปี 2556 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ 0.8 เท่า แต่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเกินระดับ 1 เท่า หลังจากปิดงบปี 2556 เนื่องจากทางบริษัทได้มีการใช้เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนซึ่งมาจากผลตอบแทนในธุรกิจของบริษัท ด้านผลประกอบการปี 2556 เบื้องต้นคาดว่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะประกาศงบในเดือน ก.พ. 2557 และแนวโน้มผลประกอบการปี 2557 จะเติบโตได้ก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากในปีนี้บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเต็มจำนวนถึง 98 เมกะวัตต์ และทำให้สัดส่วนกำไรของธุรกิจเปลี่ยนไป โดยจะมีกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้า 70-80% และกำไรจากธุรกิจไบโอดีเซลราว 20% ขณะที่ปี 2556 กำไรจะมาจากไบโอดีเซลเป็นหลัก (ข่าวหุ้น)