ซีพีเอ็นจับมือI-Berhadผุดห้างในมาเลย์

ซีพีเอ็นจับมือI-Berhadผุดห้างในมาเลย์

CPN ร่วมทุนกลุ่ม I-Berhad ทุ่ม 5.8 พันลบ. ผุดศูนย์การค้าในมาเลเซีย คาดเปิดปี 59

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในหนังสือแสดงความประสงค์เพื่อจะเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท I-City Properties Sdn. Bhd. (ICP) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ I-Berhad เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดย ICP จะถือหุ้น 40% และบริษัทจะถือหุ้น 60% ผ่านบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะพัฒนาศูนย์การค้ามูลค่าการลงทุนประมาณ 580 ล้านริงกิต หรือประมาณ 5,800 ล้านบาท ในโครงการ i-City ซึ่งเป็นเมืองเทคโนโลยีแห่งใหม่ของมาเลเซียในเขต 7 ของเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์

โครงการร่วมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การค้านี้อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของรัฐสลังงอร์ บริษัทจะเป็นผู้ควบคุมการออกแบบ พัฒนา และบริหารศูนย์การค้าดังกล่าวบนที่ดินกรรมสิทธิ์ขนาด 11.12 เอเคอร์ ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยประมาณ 138,000 ตารางเมตร และพื้นที่ขายประมาณ 89,700 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2557 และจะเปิดให้บริการภายในปี 2559

สำหรับเงินลงทุนในโครงการจำนวนรวมประมาณ 5,800 ล้านบาท โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินการ และ/หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ICP เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือของ บริษัท I-Berhad โดย บริษัท I-Berhad เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่า มาเลเซีย ทั้งนี้ ICP เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ i-City ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงานไซเบอร์เซ็นเตอร์ โรงแรม อาคารที่พักอาศัย และพื้นที่ค้าปลีกต่างๆ บนที่ดินกรรมสิทธิ์รวม 72 เอเคอร์ ตั้งอยู่บนทางหลวงสายหลักของเมือง