กระเบื้องลายดอก

กระเบื้องลายดอก

โสสุโก้ แนะนำกระเบื้องลายดอกกุหลาบ สัญลักษณ์ของความรัก ในรูปแบบของความรักอันหลากหลาย มีให้เลือกทั้งหมด 6 ลาย ทั้งกระเบื้องบุผนังและกระเบื้อง