วันหยุด! ยืนยันตัวตน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ได้ที่ไหนบ้าง เช็กเลย

วันหยุด! ยืนยันตัวตน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ได้ที่ไหนบ้าง เช็กเลย

ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สามารถทำที่ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้าได้แล้ว เริ่มวันไหน - ธนาคารอะไรบ้างเช็กเลย!

อัปเดต โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนเข้าตรวจสอบสิทธิ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
 

ล่าสุด ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย วันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
 

เพื่อให้การยืนยันตัวตนเป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว ขอความกรุณาให้ผู้ลงทะเบียนโปรดตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อนการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง ผ่าน https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th หรือที่สำนักงานคลังจังหวัด ที่ทำการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานเมืองพัทยา เพื่อลดความแออัดที่ธนาคาร

วันหยุด! ยืนยันตัวตน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ได้ที่ไหนบ้าง เช็กเลย

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์