ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.66 วันนี้โอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรฯงวดแรก

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.66 วันนี้โอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรฯงวดแรก

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ล่าสุดวันนี้ (1 ก.พ.2566) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ล่าสุดวันนี้ (1 ก.พ.2566) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ โดยสามารถเช็กได้ที่นี่ว่า งวดนี้ผู้ถือบัตรฯจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

การโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" งวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ในส่วนของงวดที่ 2 และ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะสามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ มีกำหนดโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯในวันที่ 18 และ 22 ของเดือน ดังนี้

วันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า

ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • เงินคืนค่าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คลังเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ประกาศผล-ตรวจสอบสิทธิเช็กผ่าน 3 ช่องทาง

- ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่าน-ไม่ผ่านต้องทำอย่างไรต่อ มีคำตอบ

 

อัปเดตความคืบหน้า การประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ล่าสุด กระทรวงการคลัง แจ้งว่าจะเลื่อนออกไปก่อน (จากเดิมภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566) และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยเร็วต่อไป

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 

cr : กระทรวงการคลัง