ครม.เคาะ 9 พันล้าน อุ้มค่าไฟ 'กลุ่มเปราะบาง' 4 เดือน ถึงปลายปี

ครม.เคาะ 9 พันล้าน อุ้มค่าไฟ 'กลุ่มเปราะบาง'  4 เดือน ถึงปลายปี

ครม.ไฟเขียวผูกพันงบกลางฯปี 65 - 66 วงเงินรวม 9 พันล้านบาท อุ้มค่าไฟกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน 301 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ถึงปลายปี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือในด้านประชาชนในด้านค่าไฟฟ้า  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในการช่วยเหลือประชาชน 4 เดือนตั้งแต่ ก.ย. - ธ.ค. โดยใช้วงเงินผูกพันปีงบประมาณจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี 2565 – 2566 รวมวงเงิน วงเงิน 9 พันล้านบาท โดยให้ดำเนินการทันทีเพื่อให้ทันกับการดูแลค่าไฟฟ้าให้ประชาชนภายในเดือน ก.ย.ปีนี้ 

โดยแนวทางช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าเป็นแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน 2 กลุ่มได้แก่

 

  1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
     

โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย (ประกอบด้วยส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนพฤษภาคม 2565 - สิงหาคม 2565 จำนวน 23.38 สตางค์ต่อหน่วย

และส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565-ธันวาคม 2565 จำนวน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301 - 500 หน่วยต่อเดือน

โดยให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได 15 - 75%

รวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มสวัสดิการทหารเรือให้ได้รับการช่วยเหลือด้วย